Avārijas dienests

SIA “Preiļu saimnieks” remontdarbu dispečeri zvanus uzklausa visu diennakti, tālrunis:

65307085 vai 29397974


Speciālisti izbraukumos dodas un palīdz darbdienās darba laikā no plkst. 8.00 līdz 22.00.

Pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienests darbdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00 apkalpo Preiļu pilsētas daudzdzīvokļu māju un citu apsaimniekojamo objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas.
Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu turpmākus bojājumus, samazinātu draudus cilvēku un materiālo vērtību drošībai.
Avārijas dienests veic ēku iekšējo siltumtīklu, ūdens un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu, siltummaiņu un māju iekšējo sistēmu skalošanu, siltā un aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšanu un pārbaudes, radiatoru maiņu, iekšējo komunikāciju montāžu un remontu. Saskaņā ar sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi iedzīvotājiem tiek piedāvāti dažādi maksas pakalpojumi.

Atcerieties!

Avārijas dienests apkalpo daudzdzīvokļu ēkas un iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA „Preiļu saimnieks” par to apsaimniekošanu. Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru neapsaimnieko SIA „Preiļu saimnieks”, vai šis gadījums neietilpst avārijas dienesta funkcijās, tad pieteikums tālāk tiek nodots attiecīgajām iestādēm (AS „Latvenergo”, VUGD u.c.). Jebkurā gadījumā avārijas dienesta tālruņa operatori uzklausa ikviena zvanītāja problēmu un iesaka labākos risinājumu.

Ja dzīvojamā māja ir pārņemta savā apsaimniekošanā, tad ar SIA „Preiļu saimnieks” tiek noslēgts līgums par avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu, un visi avārijas dienesta pakalpojumi tiek veikti līgumā paredzētajā kārtībā. Par avārijas dienesta pakalpojumiem privātīpašumā maksa tiek aprēķināta saskaņā ar apstiprinātu sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi, un meistari šādos gadījumos izbrauc tad, ja nav izsaukumu līgumsaistību ietvaros.

Avārijas dienestam jāziņo par šādiem gadījumiem:
- applūdis pagrabs;
- aizsalusi vai aizsērējusi kanalizācija;
- nav karstā vai aukstā ūdens;
- nedarbojas ūdens patēriņa skaitītājs vai bojāta tā plomba;
- ir auksti radiatori;
- plīsis apkures stāvvads, radiators vai dvieļu žāvētājs;
- pazudusi elektrība vai jūtama deguma smaka;
- ja ir novēroti maģistrālo ūdensvadu vai siltumapgādes tīklu bojājumi;
- ja ir nolauzti koki, bojātas ielu norādes un ceļa zīmes, beigti dzīvnieki u.tml. gadījumos.

Sanitārtehnisko darbu izcenojumi no 10.01.2018. (PDF)