Ūdens skaitītāja rādījumu paziņošana

Kā paziņot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus?

Ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi abonentam ir jāsniedz regulāri katru mēnesi, ja tas nav izdarīts, tad maksu aprēķina, ņemot vērā vidējo ūdens patēriņu pēdējos trīs mēnešos.

Paziņot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var:
- SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā;
- pa e-pastu: namu.parvalde@preili.lv ;
- pa telefonu 65381382 vai 26345495;
- izmantojot WEBNams informatīvo sistēmu.

Jāatceras, ka par šajā mēnesī nodotajiem ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem maksa tiks aprēķināta nākamajā mēnesī.