Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa

SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa ir Komunālās nodaļas struktūrvienība, kas uztur pilsētas administratīvo teritoriju sanitārā kārtībā, rūpējas par pilsētas laukumu, iekškvartālu un ielu apstādījumiem, veic veco koku nozāģēšanu, zālāju un dzīvžogu kopšanu. Pilsētas zaļie apstādījumi veido labvēlīgu pilsētvidi, uzlabo pilsētas klimatu un slāpē trokšņus, saglabā dabas daudzveidību.

Vērība tiek veltīta Preiļu pils parka uzturēšanai. Preiļu parka muižas teritorija ir valsts nozīmes kultūras piemineklis (Nr. 6505), labiekārtošanas darbi notiek speciāli izstrādātu parka apsaimniekošanas darbu rekomendāciju ietvaros, kas saskaņotas ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pakļautībā esošo Dabas aizsardzības pārvaldi.

Parkā tiek veikta mazvērtīgo pašizsējas koku un krūmu izciršana, lai tas būtu veselīgs un skaists, zāģēti sausie, trupes skartie un bojātie koki un zari, kas apdraud citus kokus un kļuvuši bīstami kājāmgājējiem. Parka tīrīšana tiek veikta, lai saglabātu dažādu dendroloģiski vērtīgu koku un krūmu stādījumus.

Uzmanība tiek pievērsta parka vizuālā tēla veidošanai. Speciālisti novērtējuši, ka Preiļu muižas parks ir viens no ainaviski vislabāk veidotajiem parkiem Latvijā. Šobrīd veicot parka labiekārtošanu, tiek domāts par to, lai senie ainaviskie koku stādījumi veidotu vizuāli tīkamas skatu līnijas.