Remontu un celtniecības daļa

SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļa
Preiļos, Rīgas ielā 4
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00–12.00, 13.00–17.00
Tel. 26359172
(Iesniegumus pieņem SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301)

SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļa ir Komunālās nodaļas struktūrvienība, kas SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās dzīvojamās mājās plāno un veic remontdarbus īres maksas un apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.

Remontu un celtniecības daļas kompetencē ietilpst:

• mājas konstruktīvo elementu tehniskā apkope (koplietošanas telpu, logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana; jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu apsekošana; fasādes, balkonu, lodžiju un nojumes apsekošana; dūmvadu un ventilācijas šahtu remonts, konstruktīvo elementu kārtējie remonti u.c. darbi pēc nepieciešamības);
• elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope un remonts dzīvojamo māju kāpņu telpās un pagrabos (sistēmas darbības nodrošināšana, koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, armatūras, slēdžu, pārbaude; avārijas situāciju novēršana u.c.).

SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās apsaimniekošanas maksa ir noteikta 46 eirocenti par kvadrātmetru (ar PVN). No dzīvokļu īpašnieku ikmēneša iemaksām tiek veidots uzkrājumu fonds. Tajā pakāpeniski tiek uzkrāti līdzekļi nākotnē veicamo remontdarbu un uzlabojumu apmaksai. Šo uzkrājumu drīkst izmantot saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku vairākuma lēmumu (piemēram, veikt kāpņu telpu kosmētisko remontu, jumta nomaiņu u.c. remontdarbus), taču, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, mājas pārvaldnieks šos līdzekļus drīkst izmantot dzīvojamās mājas kopīpašuma daļā likvidējot avārijas sekas vai novēršot kādus citus ārkārtas bojājumus. Pārējā apsaimniekošanas maksa tiek izlietota daudzdzīvokļu ēkas un tai piegulošās teritorijas uzturēšanai.