Karoga un tā piederumu cenas

Karogu un to piederumu cenas SIA „Preiļu saimnieks”

(no 01.01.2014.)

 

Cena bez PVN 21% EUR

PVN 21% EUR

Kopā ar PVN 21% EUR

Karogs

12,38

2,60

14,98

Karoga kāts

5,70

1,20

6,90

Melnā lenta

0,47

0,1

0,57

Karoga turētājs

9,45

1,98

11,43

Karogus un to piederumus var iegādāties SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā.

Latvijas valsts karoga izkāršanas datumi: 
25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (sēru noformējumā*);
1. maijs – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena;
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena;
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (sēru noformējumā);
17. jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena (sēru noformējumā);
4. jūlijs – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena (sēru noformējumā);

21. augustā - Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskas neatkarības atjaunošanas diena;
11. novembris – Lāčplēša diena;
18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
decembra pirmā svētdiena (2017. gada 3. decembris) – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena (sēru noformējumā). 

*Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst karoga platumam.