Transporta pakalpojumi

SIA „Preiļu saimnieks” autotransporta tarifi sadzīves atkritumu izvešanai
(visas cenas norādītas ar 21% PVN)

Asenizācijas pakalpojums - 25,00 EUR par mucu (3,5 m3).

Atkarībā no izvedamo atkritumu veida, piedāvājam šādus pakalpojumus būvgružu un zaļo atkritumu (lapas, zari) izvešanai:

- traktortehniku – viena stunda maksā 20,00 EUR (minimālais izmantošanas laiks ir 0,5 stundas);

- 8 m3 tilpuma konteinerus – viens reiss maksā 70,00 EUR (konteinera uzstādīšana un izvešana).
Par konteineru izmantošanu ārpus pilsētas tiks aprēķināta papildus maksa par nobrauktajiem kilometriem. Ja konteiners piepildīts ar nešķirotiem CSA, tad par katru kubikmetru tiek aprēķināta papildus maksa – 15,96 EUR;

- veco mēbeļu izvešana – 10,00 EUR par vienu reisu;

- otrreiz pārstrādājamos atkritumus – plēvi, logu un pudeļu stiklu, kartonu un makulatūru, nolietoto sadzīves tehniku u.c. pilsētas teritorijā savāksim bez maksas.
Ja nepieciešami palīgi iekraušanai, tad tiek aprēķināta papildus maksa par viena strādnieka darba stundu.
Par transporta izmantošanu ārpus pilsētas tiek aprēķināta maksa 1,00 EUR par katru nobraukto kilometru.

Vairāk informācijas pa tālruni 29420721.