Konteineru izvešanas grafiki privātmājām

Izvešanas grafiki 2017. gadam (PDF)

Izvešanas grafiki 2017. gadam (DOC)

Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA „Preiļu saimnieks”, par atkritumu izvešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners tiks izvests atbilstoši grafikam.
Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī, tad Preiļu pilsētā konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos, bet Preiļu novada lauku teritorijās (izņemot Saunu) - mēneša visu datumos.
Ja līgumā atkritumu izvešana ir paredzēta vairāk kā divas reizes mēnesī, tad konteineru izvešanas grafiku varat uzzināt, zvanot pa tel. 29420721.
Neaizmirstiet, ka atkritumu konteineru izvešanas dienā tiem ir jāatrodas pie vārtiņiem!
Jāatceras, ka 240 l sadzīves atkritumu konteineri nav piemēroti lielgabarīta atkritumiem, tādēļ, piemēram, veco mēbeļu un nolietotas sadzīves tehnikas izvešana jāpiesaka atsevišķi. Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves atkritumu (makulatūra, logu un pudeļu stikls, plastmasas iepakojums, dienasgaismas lampas u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka to atsevišķa izvešana vai pašiem tie jānogādā Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, kur tos pieņemam bez papildu samaksas.

Vineta Igolniece,
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

2017. gada grafiki

PREIĻU PILSĒTA (I daļa)
Atpūtas, Bauskas, Brīvības, Bērzu, Cēsu, Čakstes, Daugavpils, Kurzemes, Latgales, Liepājas, Līvānu, Ludzas, Nākotnes, Pļaviņu, Skolas, Talsu, A.Upīša, Varakļānu, Vidzemes, Zaļā iela un Raiņa bulvāris

*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša beigu datumā

Mēnesis

 Savākšanas datumi

(pirmdienās)

 Janvāris           9        
23
 Februāris  6  20
 Marts  6  20
 Aprīlis  10  24
 Maijs  8  22
 Jūnijs  12

 26

 Jūlijs 10  24
 Augusts  7  21
 Septembris  11  25
 Oktobris  9  23
 Novembris  13  27
 Decembris  4  18

 

PREIĻU PILSĒTA (II daļa)
Aglonas, Celtnieku, Dārzu, Jaunā, Jelgavas, Kalna, Kosmonautu, Lauku, Lāčplēša, Liepu, Miera, A. Paulāna, Pils, Rēzeknes, Rožu, Saules, Sporta, Tirdzniecības, Valmieras, Ventspils, Viļānu un Ziedu iela

*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša beigu datumā 

Mēnesis

 Savākšanas datumi

(otrdienās)

 Janvāris           10         
 24
 Februāris  7  21
 Marts  7  21
 Aprīlis  11  25
 Maijs  9  23
 Jūnijs  13

 27

 Jūlijs  11  25
 Augusts  8  22
 Septembris  12  26
 Oktobris  10  24
 Novembris  14  28
 Decembris  5  19

 

PREIĻU NOVADA LAUKU TERITORIJA

Līči, Pelēči, Aizkalne Preiļu novads ārpus Preiļu pilsētas (izņemot Saunu)

*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša vidus datumos

Mēnesis

 Savākšanas datumi

(trešdienās)

 Janvāris           11         
 25
 Februāris  8  22
 Marts  8  22
 Aprīlis  12  26
 Maijs  10  24
 Jūnijs  14

 28

 Jūlijs  12  26
 Augusts  9  23
 Septembris  13  27
 Oktobris  11  25
 Novembris  15  29
 Decembris  6

 20

 

SAUNAS PAGASTS

Mēnesis

 Savākšanas datumi

(mēneša pēdējā ceturtdiena)

 Janvāris 26
 Februāris  23
 Marts  30
 Aprīlis  27
 Maijs  25
 Jūnijs  29
 Jūlijs  27
 Augusts  31
 Septembris  28
 Oktobris  26
 Novembris  30
 Decembris

 28