Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085

Kādos gadījumos jāzvana SIA “Preiļu saimnieks” Avārijas dienestam?

11.12.2019.

SIA “Preiļu saimnieks” Avārijas dienests darbdienās un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00 apkalpo SIA “Preiļu saimnieks” apsaimniekošanā esošo Preiļu pilsētas, Aizkalnes un Līču ciemu daudzdzīvokļu māju un citu apsaimniekojamo objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas. Uz mājām, ko SIA “Preiļu saimnieks” neapsaimnieko, Avārijas dienests dodas tādos gadījumos, ja ir noslēgts līgums par Avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu.

Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru neapsaimnieko SIA “Preiļu saimnieks” un nav arī noslēgts līgums par SIA “Preiļu saimnieks” Avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu, vai ja šis gadījums neietilpst Avārijas dienesta funkcijās, tad pieteikums tālāk tiek nodots attiecīgajām iestādēm (AS “Latvenergo”, VUGD u.c.). Jebkurā gadījumā Avārijas dienesta tālruņa operatori uzklausa ikviena zvanītāja problēmu un iesaka labāko risinājumu.

Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu turpmākus bojājumus, samazinātu draudus cilvēku un materiālo vērtību drošībai. Avārijas dienestam jāziņo par šādiem gadījumiem:

  • applūdis pagrabs;

  • aizsalusi vai aizsērējusi kanalizācija;

  • nav karstā vai aukstā ūdens;

  • nedarbojas ūdens patēriņa skaitītājs vai bojāta tā plomba;

  • ir auksti radiatori;

  • plīsis apkures stāvvads, radiators vai dvieļu žāvētājs;

  • pazudusi elektrība vai jūtama deguma smaka;

  • ja ir novēroti maģistrālo ūdensvadu vai siltumapgādes tīklu bojājumi;

  • ja ir nolauzti koki, bojātas ielu norādes un ceļa zīmes, beigti dzīvnieki u.tml. gadījumos.

Uzmanību! Par elektrības vadiem aiz individuālā skaitītāja atbild dzīvokļa īpašnieks. SIA “Preiļu saimnieks” Avārijas dienests nelabo elektrību dzīvokļos.

SIA “Preiļu saimnieks” remontdarbu dispečeri zvanus uzklausa visu diennakti, tālrunis: 65307085 vai 29397974, bet speciālisti izbraukumos dodas un palīdz darbdienās un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00.

Saskaņā ar sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi iedzīvotājiem tiek piedāvāti arī dažādi iekšējo tīklu maksas pakalpojumi, piemēram, radiatoru nomaiņa, klozetpodu uzstādīšana u.c. Maksas pakalpojumu saraksts un cenrādis pieejams www.preilusaimnieks.lv.

Uz augšu