Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085

Mājas tehniskā stāvokļa uzturēšana

11.12.2019.

Lielākā daļa no apsaimniekošanas maksas, ko iedzīvotāji samaksā, tiek novirzīta māju tehniskajai apkopei. Ko nozīmē mājas tehniskā apkope? Kādi pakalpojumi dzīvokļu īpašniekiem būtu jāsaņem bez papildus maksas?

Bez apkopes atstātas mājas tehniskās sistēmas drīz vien sāks niķoties un var pārstāt darboties vispār. Tas nozīmē, ka, piemēram, ziemas vidū var palikt bez apkures vai avārijas dēļ var tikt atslēgta aukstā ūdens padeve. Uzmanīgām ar tehniskās apkopes jautājumiem jābūt dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām, kas māju pārņēmušas pārvaldīšanā un apsaimnieko paši. Samazināt ikmēneša maksu par dzīvokli šķiet ļoti vilinoši, taču, atsakoties no profilakses un remonta darbiem, naudu avārijas likvidēšanai var nākties segt no saviem līdzekļiem, kas izrādīsies daudz lielāki nekā plānotā apkope un remonti, turklāt nauda būs jāmaksā uzreiz, iespējams piesaistot kredītlīdzekļus.

SIA „Preiļu saimnieks” mājas tehniskās apkopes darbu pilnajā paketē ietilpst vairāki elementi: ūdens un kanalizācijas sistēmas apkope, siltumapgādes sistēmas, elektrosistēmas un konstruktīvo elementu apkope, kā arī avārijas dienesta darbs. Mājas apsaimniekotājs tehnisko apkopi var veikt saviem spēkiem, bet var pieaicināt speciālistus no citiem uzņēmumiem.

SIA „Preiļu saimnieks”  Siltuma un ūdens apgādes nodaļa nepārtraukti rūpējas par kanalizācijas sistēmas uzturēšanu, piemēram, meistari ierodas, tiklīdz kāda caurule ir aizdambējusies. Siltumapgādes sistēmas apkopes un uzturēšanas darbi iedzīvotājiem ir gandrīz nemanāmi, tiem vairāk ir sezonāls raksturs. Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti veic siltumapgādes hidraulisko pārbaudi, nomaina bojātās detaļas. Intensīvs darbs notiek arī pēc apkures pieslēgšanas – siltumtehniķi veic regulēšanas darbus, lai nodrošinātu sistēmas nevainojamu darbību, un novērš visas tās nepilnības.

Elektroapgādes sistēmas uzturēšanas darbs nenozīmē tikai kāpņu telpā nomainītu izdegušo spuldzīti, jo uzņēmumam ir jāuzklausa un jāpilda dažādas AS „Latvenergo” prasības, piemēram, jārūpējas, lai tiktu notīrītas drošinātāju spailes. Arī ugunsdzēsējiem ir stingras prasības, lai apsaimniekotājs kontrolētu instalācijas stāvokli. Tādēļ SIA „Preiļu saimnieks” strādā elektrisko iekārtu ekspluatācijas elektriķis.

Daudzdzīvokļu mājām tiek veikta mājas konstruktīvo elementu apkope. Tajā ietilpst ventilācijas sistēmas regulāra pārbaude, lietus ūdens notekcauruļu tīrīšana, namu fasāžu, lodžiju un balkonu apsekošana.

Visbeidzot jāmin, ka uzņēmumam SIA „Preiļu saimnieks” ir savs avārijas dienests, kas ir sazvanāms visu diennakti. Ja brigāde ir saņēmusi izsaukumu, tā savā dežūras laikā vai arī nepieciešamības gadījumā izsaucot speciālistu no mājām, dodas uz notikuma vietu. Avārijas brigāde bez papildu samaksas novērš tikai mājas kopējo komunikāciju avārijas, tas ir, ūdensvada problēmas (līdz ievada ventilim dzīvoklī), kanalizācijas bojājumus (līdz atzaram no kopējā stāvvada) un visas siltumapgādes sistēmas (apkure) avārijas. Jāatceras, ka gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks nelikumīgi ir nomainījis radiatoru vai veicis citu nesaskaņotu pārbūvi un tas sācis tecēt vai radījis citas tehniskas problēmas, tad par avārijas novēršanu jāmaksā mājokļa īpašniekam pašam.

Ja tehniskajiem darbiem mājā iztērēts mazāk naudas nekā bija paredzēts tāmē, atlikums saglabājas mājas uzkrājumu kontā, šos līdzekļus iespējams pārcelt uz nākamo periodu vai izlietot citiem vajadzīgiem darbiem.

Uz augšu