Logo
+371 65381152
psaimnieks@preili.lv
Ieeja WEBNams

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās marta norēķinu periodā

29.04.2021.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus par siltumenerģijas maksu 2021. gada marta norēķinu periodā. Pie AS “Latvijas gāze” noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs martā bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

Vidējā maksa marta apkures periodā

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa temperatūra marta apkures periodā (no 25.02.2021. līdz 25.03.2021. – 29 dienas) bija plus 0,28 grādi pēc Celsija.

Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, marta norēķinu periodā ir 1,165 EUR ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā – 1,09 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas:

  Liepu ielas katlumāja

1,081 EUR/m2 ar PVN

  Celtnieku ielas katlumāja

1,242 EUR/m2 ar PVN

  Pils ielas katlumāja

1,738 EUR/m2 ar PVN


Pirms gada un tagad ...

 

2020. gada marta

apkures periods

(26.02.2020. - 25.03.2020.)

2021. gada marta

apkures periods

(25.02.2021. - 25.03.2021.)

  Marta periods par apkuri

29 dienas

29 dienas

  Vidējā gaisa temperatūra norēķinu   
  periodā

Plus 2,51 grādi pēc Celsija

Plus 0,28 grādi pēc Celsija

  Kopējais siltumenerģijas tarifs

  (ar PVN 12%)

60,74 EUR/MWh

60,74 EUR/MWh

  Vidējā maksa par kvadrātmetru

  (ar PVN 12%)

1,011 EUR/m2

1,165 EUR/m2


Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās

Vairums daudzdzīvokļu māju mūsu pilsētā ir būvētas pirms vairākiem gadu desmitiem, ekspluatācijas laikā tām nav bijis veikts kapitālremonts, to iekšējie inženiertīkli un nama nesošās konstrukcijas ir stipri nolietojušās, tādēļ ēkām ir liels siltumenerģijas zudums. Vislabākais veids, kā samazināt rēķinus par apkuri tajā pašā laikā saglabājot siltuma komfortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana.

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā, salīdzinot ar tehniski un konstruktīvi līdzīgām, bet nesiltinātām mājām.

Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās marta apkures periodā ar PVN:

Renovētā māja

Maksa par apkuri martā

(ar PVN)

Daugavpils iela 72

0,24 EUR/m2

Liepu iela 9

0,353 EUR/m2

Rēzeknes iela 36

0,363 EUR/m2

Rēzeknes iela 32

0,389 EUR/m2

Liepu iela 12

0,476 EUR/m2

Liepu iela 21

0,496 EUR/m2

Liepu iela 24

0,539 EUR/m2

Liepu iela 28

0,558 EUR/m2


Apkures sezona tuvojas noslēgumam

Pagājušajā gadā apkures padeve Preiļos tika pārtraukta maija sākumā, savukārt iepriekšējos gados – jau aprīļa otrajā pusē.

Apkures perioda sākuma un beigu datumu var noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība. Ja dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par apkures atslēgšanu pirms SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” noteiktā termiņa, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai mājas vecākais var vērsties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļā ar iesniegumu atslēgt apkuri konkrētai dzīvojamai mājai, iesnieguma tekstā apliecinot, ka par vēlamo apkures atslēgšanas datumu ir aptaujāts vairums dzīvojamās mājas iedzīvotāju. Pēc iesnieguma saņemšanas apkure tiks atslēgta norādītajā datumā.

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” ir balsojuši vairāk nekā puse no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Uz augšu