Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” rīko kustamās mantas atsavināšanas izsoli

17.06.2022.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” rīko kustamās mantas (transportlīdzekļu un iekārtu) atsavināšanas izsoli. Izsoles objekti:

Traktors JUMZ-6, ar valsts reģistrācijas numura zīmi T3884LC, izlaiduma gads 1989, motora jauda 60 ZS. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu traktora novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  1540.00 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Ceļa tīrītājs ar dīzeļdzinēju Ravo, iekārtas modelis 5000 COMPACT, izlaiduma gads 1990. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  826.44 (astoņi simti divdesmit seši euro un 44 centi) bez PVN 21%;

Pārvietojamais kompresors ar benzīndzinēju ZIF, iekārtas modelis 55 VM, izlaiduma gads 1991. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  485.95 (četri simti astoņdesmit pieci euro un 95 centi) bez PVN 21%;

Vieglā automašīna Opel Zafira, ar valsts reģistrācijas numura zīmi JH4614, izlaiduma gads 2002. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 09.06.2022. veiktu transportlīdzekļa novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  450.00 (četri simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%.

Transportlīdzekļi un iekārtas ir apskatāmi un detalizēta informācija par katra transportlīdzekļa un iekārtas tehnisko stāvokli ir pieejama darba dienās SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” darba laikā adresē Rīgas iela 4, Preiļi, apskates laiku vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš saskaņojot ar uzņēmuma Transporta daļas vadītāju Edmundu Ķiršu, tālr. 26404165.

Pieteikumu dalībai izsolē un atsavināšanas izsoles noteikumos noteiktos dokumentus un maksājumu apliecinājumus jāiesniedz līdz 2022. gada 5. jūlija plkst. 12.00 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” lietvedei Liepu ielā 2, Preiļos (2. stāvā), tālr. 22047474.

Izsole notiks 2022. gada 6. jūlijā plkst. 10.00 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” telpās Rīgas ielā 4, Preiļos (telpa tiks precizēta). Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir 50.00 EUR.

Izsoles noteikumi (PDF)

Pieteikums dalībai izsolē (DOC)

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"
iepirkumu speciāliste
Inese Kursīte

Uz augšu