Logo
+371 65381152
psaimnieks@preili.lv
Ieeja WEBNams

Tiek veikta siltumskaitītāju verifikācija

29.06.2020.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa vasaras mēnešos, kad aktīvā apkures sezona ir beigusies un katlu mājas strādā tikai karstā ūdens nodrošināšanas režīmā, gatavojas jaunajai apkures sezonai.

Viens no lielākajiem sagatavošanās darbiem šovasar ir kārtējā siltumskaitītāju verifikācija (pārbaude jeb novērtējums atbilstoši metroloģiskajām prasībām). Siltumapgādes daļa informē, ka tiks verificēti 106 siltumskaitītāji daudzdzīvokļu mājās un 31 siltumskaitītājs organizācijās un iestādēs. Verifikāciju veic SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” Daugavpilī.

Siltumenerģijas skaitītāji tiek ekspluatēti augstas temperatūras un mainīgas slodzes apstākļos, tādēļ saskaņā ar normatīvajiem aktiem to verifikācija ir jāveic reizi divos gados sertificētā metroloģiskā laboratorijā.

Uz augšu