Logo
+371 65381152
psaimnieks@preili.lv
Ieeja WEBNams

SIA „Preiļu saimnieks” izsludina iepirkumu "Būvdarbi „ Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei Mehanizatoru- Pils ielu rajonā, Preiļos”” iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2019/2  

13.09.2019.-30.09.2019.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
2. Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvdarbi “Kanalizācijas  tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei Mehanizatoru - Pils ielu rajonā, Preiļos” (iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2019/2)
3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: “Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei Mehanizatoru - Pils ielu rajonā, Preiļos”, atbilstoši iepirkuma Nolikumam un tam pievienotajiem dokumentiem, būvprojektam “Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei Mehanizatoru - Pils ielu rajonā, Preiļos”, būvdarbu apjomu sarakstiem, tai skaitā Tehniskai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums).
4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2019/2
5. Procedūras veids: iepirkums PIL 9. panta kārtībā.
6. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski SIA “Preiļu saimnieks” interneta vietnē www.preilusaimnieks.lv (sadaļā “Iepirkumi”). 
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. septembra plkst. 10:00 SIA “Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2, Preiļos, 1. kabinetā pie sekretāres vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz adresi: SIA “Preiļu saimnieks” Liepu iela 2, Preiļi, LV– 5301. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.
8. Iepirkuma procedūras kontaktpersona: SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālr. 29420589, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv

Tehniskā specifikācija, pielikumi (ZIP)

Būvprojekts (ZIP)

Nolikums (PDF)

Būvdarbu apjomi (XLS)
 

SIA „Preiļu saimnieks” izsludina iepirkumu "Būvdarbi „ Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei Mehanizatoru- Pils ielu rajonā, Preiļos”” iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2019/1  

16.08.2019.-30.08.2019.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
2. Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvdarbi “Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei Mehanizatoru - Pils ielu rajonā, Preiļos” (iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2019/1)
3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: “Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei Mehanizatoru - Pils ielu rajonā, Preiļos”, atbilstoši iepirkuma Nolikumam un tam pievienotajiem dokumentiem, būvprojektam “Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei Mehanizatoru - Pils ielu rajonā, Preiļos”, būvdarbu apjomu sarakstiem, tai skaitā Tehniskai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums).
4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2019/1
5. Procedūras veids: iepirkums PIL 9. panta kārtībā.
6. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski SIA “Preiļu saimnieks” interneta vietnē www.preilusaimnieks.lv (sadaļā “Iepirkumi”). 
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. augusta plkst. 10:00 SIA “Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2, Preiļos, 1. kabinetā pie sekretāres vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz adresi: SIA “Preiļu saimnieks” Liepu iela 2, Preiļi, LV– 5301. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.
8. Iepirkuma procedūras kontaktpersona: SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālr. 29420589, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv

Tehniskā specifikācija, pielikumi (ZIP)

Būvprojekts (ZIP)

Nolikums (PDF)

Būvdarbu apjomi (XLS)

Tirgus cenu izpētes “SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” apsaimniekoto ēku termogrāfijas, energoauditu un tehnisko apsekošanas atzinumu izstrāde”, Nr. PS/2018/1 rezultāti

Līgums tiks noslēgts ar SIA “OMNES SOLUTION”, kas izteica zemākās cenas piedāvājumu.

Tirgus cenu izpētes apkopojums (PDF)

 

SIA „Preiļu saimnieks” izsludina iepirkumu "Būvdarbi „ Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”” iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2018/1  

12.01.2018.-.30.01.2018.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
2. Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvdarbi “Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos” (iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2018/1)
3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: “Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”, atbilstoši iepirkuma Nolikumam un tam pievienotajiem dokumentiem, būvprojektam “Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”, būvdarbu apjomu sarakstiem, tai skaitā Tehniskai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums).
4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2018/1
5. Procedūras veids: iepirkums PIL 9. panta kārtībā.
6. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski SIA “Preiļu saimnieks” interneta vietnē www.preilusaimnieks.lv (sadaļā “Iepirkumi”). 
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. janvāra plkst. 10:00 SIA “Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2, Preiļos, 1. kabinetā pie sekretāres vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz adresi: SIA “Preiļu saimnieks” Liepu iela 2, Preiļi, LV– 5301. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.
8. Iepirkuma procedūras kontaktpersona: SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālr. 29420589, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv

Tehniskā specifikācija, pielikumi (ZIP)

Būvprojekts (PDF)

Nolikums (PDF)

Būvdarbu apjomi (XLS)

 

SIA „Preiļu saimnieks” izsludina iepirkumu "Būvdarbi „ Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”” iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2017/1

29.11.2017.-12.12.2017.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
2. Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvdarbi „Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos” (iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2017/1)
3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: būvdarbi – “Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos” atbilstoši iepirkuma Nolikumam un tam pievienotajiem dokumentiem, būvprojektam “Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”, būvdarbu apjomu sarakstiem, tai skaitā Tehniskai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums).
4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2017/1
5. Procedūras veids: iepirkums PIL 9. panta kārtībā.
6. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski SIA “Preiļu saimnieks” interneta vietnē www.preilusaimnieks.lv (sadaļā “Iepirkumi”). 
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 12. decembra plkst. 10:00 SIA “Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2, Preiļos, 1. kabinetā pie sekretāres vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz adresi: SIA “Preiļu saimnieks” Liepu iela 2, Preiļi, LV– 5301. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.
8. Iepirkuma procedūras kontaktpersona: SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālr. 29420589, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv

Tehniskā specifikācija, pielikumi (ZIP)

Būvprojekts (PDF)

Nolikums (PDF)

Būvdarbu apjomi (XLS)

 

SIA „Preiļu saimnieks” izsludina iepirkumu "Būvdarbi “Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas tīklu atjaunošana"" iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2016/1

14.07.2016.-25.07.2016.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
2. Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvdarbi “Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas tīklu atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2016/1)
3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: būvdarbi – Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas tīklu atjaunošana, atbilstoši iepirkuma Nolikumam un tam pievienotajiem dokumentiem, būvprojektu “Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana” (pasūtījums Nr.4-26/2015/48), būvdarbu apjomu sarakstiem, tai skaitā Tehniskai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums).  
4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2016/1
5. Procedūras veids: iepirkums PIL 82 panta kārtībā.
6. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski SIA “Preiļu saimnieks” interneta vietnē www.preilusaimnieks.lv (sadaļā “Iepirkumi”).
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 25. jūlija plkst.10:00 pie SIA „Preiļu saimnieks” sekretāres, kabinets Nr.1, tālr. 65381152, adrese Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301, vai atsūtot tos pa pastu.
8. Iepirkuma procedūras kontaktpersona: SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālr. 29420589, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv

Nolikums, pielikumi, tehniskā specifikācija (ZIP)

Tehniskā dokumentācija (ZIP)

Atbildes uz jautājumiem 18.07.2016 (PDF)

Lēmums (PDF)

 

SIA „Preiļu saimnieks” izsludina iepirkumu „Jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu galdniecības ceham Rīgas ielā 4, Preiļos, Preiļu novadā” iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2015/1

17.07.2015.-28.07.2015.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2. Iepirkuma procedūras nosaukums: Jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu galdniecības ceham Rīgas ielā 4, Preiļos, Preiļu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2015/1)
3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu galdniecības ceham Rīgas ielā 4, Preiļos, Preiļu novadā atbilstoši Nolikumam un Tehniskajai specifikācijai
4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2015/1
5. Procedūras veids: iepirkums PIL 82 panta kārtībā
6. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski SIA “Preiļu saimnieks” mājas lapā internetā www.preilusaimnieks.lv. (sadaļā “Iepirkumi”).
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 28. jūlijam plkst.10:00 pie SIA „Preiļu saimnieks” sekretāres, kabinets Nr.1, tālr. 65381152, fakss 65381152, adrese Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301, vai atsūtot tos pa pastu.
8. Iepirkuma procedūras kontaktpersona:
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālr. 29420589, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv
Iepirkuma Nolikums un tehniskā specifikācija (DOC)

4.pielikums - Apsekošanas akts (DOC)

Lēmums (DOC)

SIA „Preiļu saimnieks” izsludina iepirkumu SIA „ Šķeldas katlu mājas efektivitātes uzlabošanas pasākumi Pils ielā 14a, Preiļi, Preiļu novads” iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2014/2

12.05.2014.-23.05.2014.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2. Iepirkuma procedūras nosaukums: Katlu mājas rekonstrukcija Pils ielā 14a, Preiļi, Preiļu novads (iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2014/2)
3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: SIA „Preiļu saimnieks” katlu mājas rekonstrukcija Pils ielā 14a, Preiļos, atbilstoši Nolikumam un Tehniskajai specifkācijai
4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2014/2
5. Procedūras veids: iepirkums PIL 82 panta kārtībā
6. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski SIA “Preiļu saimnieks” mājas lapā internetā www.preilusaimnieks.lv. (sadaļā “Iepirkumi”).
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 23. maijam plkst.10:00 pie SIA „Preiļu saimnieks” sekretāres, kabinets Nr.1, tālr. 65381152, fakss 65381152, adrese Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301, vai atsūtot tos pa pastu.
8. Iepirkuma procedūras kontaktpersona:
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālr. 65381135, 29420589, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv 

Iepirkuma Nolikums (ZIP)

Lēmums (DOC)

 

SIA „Preiļu saimnieks” izsludina iepirkumu "SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkas Liepu ielā 2, Preiļos, siltināšana", iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2014/1

26.03.2014.-07.04.2014.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2. Iepirkuma procedūras nosaukums: SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkas Liepu ielā 2, Preiļos, siltināšana (iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2014/1)
3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkas siltināšana Liepu ielā 2, Preiļos, atbilstoši Nolikumam un Tehniskajai specifkācijai
4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2014/1
5. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski SIA “Preiļu saimnieks” mājas lapā internetā www.preilusaimnieks.lv. (sadaļā “Iepirkumi”).

Iepirkuma Nolikums, Tehniskā specifikācija u.c. pielikumi (ZIP)

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 7. aprīlim plkst.10:00 pie SIA „Preiļu saimnieks” sekretāres, kabinets Nr.1, tālr. 65381152, fakss 65381152, adrese Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301, vai atsūtot tos pa pastu.
8. Iepirkuma procedūras kontaktpersona:
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālr. 65381135, 29420589, e-pasts: saimnieks@preili.lv

LĒMUMS (DOC)

Paziņojums par iepirkuma procedūru

28.10.2013.–11.11.2013.

SIA „Preiļu saimnieks” izsludina iepirkumu „Siltumtrases izbūve līdz baznīcas ēkai Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze, Tirgus laukums 10,11, Preiļi, Preiļu novadā”, ID NR. PS 2013/5

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2. Iepirkuma procedūras nosaukums: „Siltumtrases izbūve līdz baznīcas ēkai Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze, Tirgus laukums 10,11, Preiļi, Preiļu novadā”, ID NR. PS 2013/5
3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Siltumtrases izbūve līdz baznīcas ēkai Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze, Tirgus laukums 10,11, Preiļos, Preiļu novadā atbilstoši tehniskai specifikācijai (1. pielikums).
4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2013/5
5. Atklāta konkursa Kandidātu atlases nolikums ir pieejams elektroniski SIA “Preiļu saimnieks” mājas lapā internetā www.preilusaimnieks.lv (sadaļā “Iepirkumi”).

Iepirkuma Nolikums (DOC)

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 11. novembrim, plkst. 11:00 darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” biroja telpās Liepu ielā 2, Preiļos, darba dienās no plkst. 8:00-16:00 personīgi vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā vietā un termiņā.
7. Piedāvājumus jāiesniedz: SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkas 2.stāva 1.kabinetā – Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, tālruņa Nr.: 65381152, faksa Nr.:  65381152, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16.00
8. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
8.1. vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tel. 65381135, mob.tel. 29420589, fakss 65381152, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv;
8.2. tehniskos jautājumos:  SIA „Preiļu saimnieks” SA ŪK nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs tel. 65381152, mob.tel. 29479447, fakss 65381152.

Pagarināti iepirkumu iesniegšanas termiņi

2013. gada 9. septembrī

Tika pagarināts Kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš atklātam konkursam iepirkumā Nr. PS 2013/3-KF „Siltumtrašu rekonstrukcija no katlu mājas Pils ielā 14a līdz iegriezumam esošajos siltumtīklos Mehanizatoru ielā”

Grozījumi kandidātu atlases nolikumā

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

2013. gada 6. septembrī


SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” (turpmāk tekstā “Pasūtītājs”) organizē iepirkumu „Siltumtrašu rekonstrukcijas no katlu mājas Pils ielā 14a līdz iegriezumam esošajos siltumtīklos Mehanizatoru ielā tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes” (iepirkuma identifikācijas Nr. PS 2013/3-KF). Iepirkums tiek veikts projekta „Siltumtīklu modernizēšana un izbūve Preiļos” ietvaros, ko SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” plāno realizēt, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/045), sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
Projekta ietvaros plānots veikt esošo siltumtrašu rekonstrukcijas no katlu mājas Pils ielā 14a līdz iegriezumam esošajos siltumtīklos Mehanizatoru ielā tehnisko uzraudzību, kas ietver laboratoriskās kontroles metodes.
Iepirkuma dokumentāciju var saņemt SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” birojā Liepu ielā 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai uzņēmuma mājas lapā www.preilusaimnieks.lv
Iepirkums sastāv no diviem posmiem – kandidātu atlases, kā rezultātā Pasūtītājs atlasīs Kandidātus, kas tiks uzaicināti sagatavot un iesniegt finanšu piedāvājumus, kā arī no otrā posma – finanšu piedāvājumu vērtēšanas procedūras, kā rezultātā Pasūtītājs izvērtēs pirmajā posmā atlasīto Kandidātu iesniegtos finanšu piedāvājumus un pieņems lēmumu par tiesībām slēgt iepirkuma līgumu.
Kandidātu atlases pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013. gada 13. septembris, plkst. 16:00. Pieteikumus var iesniegt SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” biroja telpās Liepu ielā 2, Preiļos, darba dienās no plkst. 08:00-16:00, vai sūtot pa pastu uz Pasūtītāja adresi.
Kontaktpersona: Jānis Mūrnieks, tel. +371 65381135
 
 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

2013. gada 4. septembrī

 

 SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” organizē iepirkumu „Siltumtrašu rekonstrukcija no katlu mājas Pils ielā 14a līdz iegriezumam esošajos siltumtīklos Mehanizatoru ielā” (iepirkuma identifikācijas Nr. PS 2013/2-KF). Iepirkums tiek veikts projekta „Siltumtīklu modernizēšana un izbūve Preiļos” ietvaros, ko SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” plāno realizēt, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/045), sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
Projekta ietvaros plānots veikt esošo siltumtrašu rekonstrukciju no katlu mājas Pils ielā 14a līdz iegriezumam esošajos siltumtīklos Mehanizatoru ielā.
Iepirkuma dokumentāciju var saņemt SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” birojā Liepu ielā 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai uzņēmuma mājas lapā www.preilusaimnieks.lv
Iepirkums sastāv no diviem posmiem – kandidātu atlases, kā rezultātā Pasūtītājs atlasīs Kandidātus, kas tiks uzaicināti sagatavot un iesniegt finanšu piedāvājumus, kā arī no otrā posma – finanšu piedāvājumu vērtēšanas procedūras, kā rezultātā Pasūtītājs izvērtēs pirmajā posmā atlasīto Kandidātu iesniegtos finanšu piedāvājumus un pieņems lēmumu par tiesībām slēgt iepirkuma līgumu.
Kandidātu atlases pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013. gada 12. septembris, plkst. 16:00. Pieteikumus var iesniegt SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” biroja telpās Liepu ielā 2, Preiļos, darba dienās no plkst. 08:00-16:00, vai sūtot pa pastu uz Pasūtītāja adresi.
Kontaktpersona: Jānis Mūrnieks, tel. +371 65381135

Kandidātu atlases nolikums

Uz augšu