Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

Iesnieguma veidlapa (DOC), (PDF)

Iesnieguma veidlapa par rēķinu saņemšanu e-pastā (DOC), (PDF)

Iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai, lai pievienotos pilsētas komunikācijām (DOC), (PDF)

Protokola paraugs mājas pilnvarotās personas jeb mājas vecākā ievēlēšanai (DOC), (PDF)

(Iesniedzot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu un tā pielikumu, lūdzam norādīt pilnvarotās personas tālruņa numuru un e-pastu!)

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums (DOC), (PDF)

Uz augšu