Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

ŪDENS SKAITĪTĀJA RĀDĪJUMU PAZIŅOŠANAMAKSA PAR KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM


SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļa

N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā

Darba laiks:
Darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.30 (pusdienu pārtraukums 13.00–14.00)
tel.: 65381382 vai 26345495
e-pasts: namu.parvalde@preili.lv

SIA “Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļa:
- savāc un apkopo informāciju par patērēto ūdeni saskaņā ar skaitītāju rādījumiem;
- noformē rēķinus par patērēto siltumenerģiju un ūdeni;
- kontrolē rēķinu apmaksu;
- sniedz klientiem konsultācijas par rēķiniem un to apmaksu.

Norēķinu konti:
AS "SEB banka"
Kods: UNLALV2X026
Konts: LV30UNLA0026000609608

AS "Swedbank"
kods: HABALV22
konts: LV48HABA0551027846107

SIA "Preiļu saimnieks" reģistrācijas Nr. 47703001720

Maksājot internetbankā, norādiet sava rēķina numuru un precīzu adresi!

Uz augšu