Logo
+371 65381152
psaimnieks@preili.lv
Ieeja WEBNams

16.06.2016.

Kādu laiku atpakaļ bija kaut kāda akcija saistībā ar klaiņojošo kaķu/-eņu sterilizāciju (ja pareizi atceros avīzē esošo informāciju). Sakiet, lūdzu, vai pašlaik ir kaut kāda darbība šajā jomā?

Bezsaimnieka kaķu sterilizācija pilsētā joprojām turpinās. Iedzīvotāji tiek aicināti par šādiem kaķiem ziņot SIA "Preiļu saimnieks", kas veic kaķu ķeršanu un nodrošina pieskatīšanu vairākas dienas pēc sterilizācijas. Sterilizāciju veic sertificēts veterinārārsts Andris Pastars.  Nepieradinātiem kaķiem nepazīstami cilvēki rada lielu stresu, tādēļ cilvēki, kuri bezsaimnieka kaķus baro, tiek aicināti šos dzīvniekus palīdzēt noķert. Par bezsaimnieka kaķiem jāziņo SIA "Preiļu saimnieks" Komunālās nodaļas vadītājai Zentai Igolniecei pa tālr. 26438147.

02.09.2015.

Nopirku dzīvokli Preiļos. Sakiet, lūdzu, kur ir jāgriežas, lai noslēgtu jaunu līgumu, lai nāktu rēķini uz mana vārda? Vai to ir iespējams izdarīt elektroniski?

Jurista palīgs Irēna Rancāne informē, ka pēc tam, kad īpašums saskaņā ar Civillikuma 994.pantu ir ierakstīts zemes grāmatās, Jums ir jāgriežas Komunālo maksājumu norēķinu daļā N.Rancāna ielā 3a, Preiļos, pie Marijas Ivanovas, lai noslēgtu līgumu par apsaimniekošanu.
Ar apsaimniekošanas līgumprojektu varat iepazīties elektroniski (lai to saņemtu, rakstiet uz: namu.parvalde@preili.lv), bet līgumu parakstīt var tikai klātienē (Komunālo maksājumu norēķinu daļā), jo pirms tam notiks līguma apspriešana.

19.02.2015.

Labdien! Vai šobrīd ir iespējas kanalizācijas pieslēgšanai uz nomaksu?

Individuālās mājas, kuru ielās jaunizbūvētas pilsētas komunikācijas, joprojām tiek aicinātas izbūvēt pieslēgumus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Komunikāciju tīkli no individuālās mājas līdz pieslēguma akai ir jāizbūvē par saviem līdzekļiem. Pirms pašiem uzsākt pieslēguma rakšanas darbus, ir jāgriežas SIA "Preiļu saimnieks" Liepu ielā 2, lai saņemtu tehniskos noteikumus (iesnieguma veidlapa šeit), kuri tiek izsniegti bez maksas. Lai pakalpojumu varētu sākt lietot, pēc ūdensvada pievada un/vai kanalizācijas izvada izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanas SIA "Preiļu saimnieks" Komunālo maksājumu norēķinu daļā obligāti jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.

30.01.2015.

1) No š.g. 1. marta tiek noteikta maksa 0,50 par komunālajiem maksājumiem namu pārvaldē. Sakiet lūdzu, kāpēc jāmaksā par namu pārvaldes pakalpojumiem iedzīvotājiem, jo apsaimniekotājs "Preiļu saimnieks" katru mēnesi no mājas par apsaimniekošanu saņemtajiem ieņēmumiem ( 0,38 EUR par kvadrātmetru) atskaita apaļu summiņu namu pārvaldes uzturēšanai un šīs summas ar katru gadu palielinās, no apsaimniekošanas atdalās renovētās mājas.
2) Kāpēc apsaimniekotājs neatsūta rēķinus uz mājām (kā to dara citas iestādes), kāpēc man jāiet pēc rēķina uz namu pārvaldi un jāmaksā internetā?

No šā gada 1. marta būs jāmaksā 0,50 eiro par katru maksājumu SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo pakalpojumu norēķinu daļā. Šī maksa tiek ieviesta saistībā ar banku pakalpojumu izmaiņām Preiļos, kas skar mūs visus un kā rezultātā SIA „Preiļu saimnieks” jārēķinās ar papildus izdevumiem par sīknaudas maiņu, inkasāciju, kā arī par ikvienu operāciju, kad klienti Komunālo pakalpojumu norēķinu daļā maksā ar bankas kartēm vai skaidrā naudā. Ļoti daudzi klienti maksā izmantojot internetbanku, kas nerada papildus izmaksas SIA Preiļu saimnieks un netērē kopējo savas dzīvojamās mājas apsaimniekošanas naudu nevajadzīgajiem tēriņiem.

Komunālo pakalpojumu rēķini uz mājām netiek sūtīti tādēļ, ka tādā gadījumā klientiem būtu jārēķinās ar papildu izdevumiem par pasta pakalpojumiem. Tādēļ vairums klientu izvēlas rēķinus saņemt maksājumu daļā.
Ja komunālos maksājumus veicat internetbankā, nav katrreiz jādodas uz norēķinu daļu pēc sava rēķina. Komunālo pakalpojumu norēķinu daļā var aizpildīt iesniegumu (veidlapu var atrast arī šeit), lai turpmāk rēķinus saņemtu savā e-pastā. Savukārt nodot ūdens skaitītāju rādījumus un sekot līdzi pēdējā gada rēķinu summām var sistēmā WebNams.

19.01.2014.

Cik būs jāmaksā par ūdeni, ja es vairs negribu mainīt ūdens skaitītāju?


Ja ūdens skaitītāja nav, tad par auksto ūdeni jāmaksā 13,33 EUR mēnesī no katras piedeklarētās personas, bet par kanalizāciju (ja pieslēgta pilsētas kanalizācijas sistēmai) 7,51 EUR mēnesī no katras piedeklarētās personas.
Vairāk informācijas šeit.

13.12.2014.

Dzīvoju 5.stāvā, un ir stūra dzīvoklis. Manā dzīvoklī radiatori ir tikai nedaudz remdeni. Kā teica paziņa no trešās kāpņu telpas, kura bija izsaukusi meistaru uz mājām, tas notiekot tāpēc, ka apakšējos dzīvokļos ir salikti nesankcionēti jaunie radiatori ar siltuma plūsmas regulēšanu. Kad tiek regulēts, augšējos stāvos nojūk siltuma padeve. Man ir vecie radiatori, nekādu atgaisošanas krānu nav. Vecie logi ir aizlīmēti. Rodas jautājums, kāpēc man ir jāmaksā pilna summa par siltumu, kuru es savā dzīvoklī nesaņemu? 

Lai izvērtētu Jūsu aprakstīto situāciju kopumā, Jums ir jāvēršas SIA „Preiļu saimnieks” ar iesniegumu, kurā izklāstīta problēma un norādīta konkrētās mājas adrese. Taču gadījumā, ja kaimiņi tik tiešām ir veikuši nesankcionētu radiatoru maiņu, SIA „Preiļu saimnieks” nevar uzņemties atbildību par problēmām mājas iekšējā siltumapgādes sistēmā, kā tas būtu gadījumā, ja problēmas parādījušās pēc tam, kad radiatoru nomaiņu dzīvokļu īpašnieki veikuši, saskaņojot to SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes nodaļā.

09.12.2014.

Skaidrs, ka vasaras laikā ir jāmaksā par karsta ūdens cirkulāciju. Bet kāpēc mums vajag maksāt par cirkulāciju apkures sezonā? Tā ir dubultmaksa par vienu un to pašu pakalpojumu. Paskaidrojiet, lūdzu, sīkāk!


Pieņemsim, ka kādā daudzdzīvokļu mājā novembra norēķinu periodā saskaņā ar siltumskaitītāja rādītājiem ir patērētas 48,04 megavatstundas (MWh) siltumenerģijas, no tām apkurei patērētas 38,95 MWh, karstā ūdens sagatavošanai 2,85 MWh un karstā ūdens cirkulācijai 6,24 MWh (vidējā aprēķinātā maksa vasaras periodā). Kā redzams, maksa par siltumenerģiju tagad ir sadalīta trīs pozīcijās, (nevis divās pozīcijās (maksa par karstā ūdens sagatavošanu un par apkuri), kā tas bija agrāk), bet tas taču nekādi neietekmē kopējo patērēto siltumenerģijas daudzumu, tādēļ arī neveidojas nekāda papildus maksa vai dubults maksājums.
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda: “Māja maksā par siltumenerģiju pēc viena komercskaitītāja, tāpēc nevar būt runa par pārmaksu vai maksu “dubultā”. Viss saņemtais siltums, kurš paliek mājā, tiek tikai sadalīts pa patēriņa grupām, lai patērētājam būtu vieglāk un precīzāk orientēties, cik kas maksā, varbūt pat mājai, kopīgi vienojoties, atteikties no tāda pakalpojuma kā karstā ūdens sagatavošana un nodrošināšana. Iepriekšējos gados, kur tādā pat apjomā iedzīvotāji maksāja par mājai piegādāto siltumenerģiju, viss tika uzskaitīts rēķina pozīcijā “apkure”, taču šobrīd tas tiek sadalīts atsevišķās pozīcijās, bet kopējā summa par siltumenerģiju nekādā ziņā netiek mainīta.”

12.11.2014.

Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā un vēlos attiekties no centralizētās apkures. Kā man to izdarīt?

Iespējams, televīzijā redzēti nepilnīgi sižeti par apkures atslēgšanu atsevišķam dzīvoklim, ir radījuši jaunus mītus par siltumapgādi. Centralizētā apkure ir atzīta par labāko cilvēku izgudrojumu, dzīvojot mūsu platuma grādos, bet acīmredzot par šī secinājuma pareizību domas dalās, ja reiz tie, kuriem ir iespēja izmantot centralizētās apkures priekšrocības domā, kā no tās attiekties.
Centralizētā apkures sistēma ir mājas kopīpašums. Tās darbība attiecas uz katru dzīvokli. Ja vienam dzīvoklim tiktu atslēgta apkure, tādā gadījumā nopietni ciestu visa mājās siltumapgādes sistēma, rastos siltumapgādes traucējumi citos dzīvokļos. Tajā pašā laikā dzīvoklis, kuram atslēgta apkure, caur stāvvadiem un caur sienām tik un tā siltumu saņemtu no kaimiņu dzīvokļiem, kuri par siltumenerģiju maksā; šajā gadījumā kaimiņiem veidotos lielāks siltumenerģijas patēriņš un arī viņu maksājumi par apkuri pieaugtu. Mājas dzīvokļu īpašnieki maksā arī par koptelpu, piemēram, kāpņu telpu apsildīšanu, tādējādi tam, kurš attiecies maksāt paar apkuri dzīvoklī, tik un tā būs jāturpina maksāt par koptelpu apsildīšanu. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā atslēgt apkuri vienam no dzīvokļiem nozīmē radīt tehnikas neērtības pārējiem un dzīvot uz pārējo rēķina. 

Kontaktu forma

Uz augšu