Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

Preiļos uzsākta 2021./2022. g. apkures sezona!

27.09.2021.

Ņemot vērā diennakts vidējā ārgaisa temperatūras pazemināšanos un laika apstākļu pasliktināšanos, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa šī gada 22. septembrī uzsāka pakāpenisku apkures pieslēgšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Kā ierasts, pirmā pie apkures pieslēdzās pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” un pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāle “Auseklītis”! Dienu vēlāk apkure tika pieslēgta trim daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām – Celtnieku ielā 5, Pils ielā 2 un Pils ielā 6. Savukārt laika posmā no 22. līdz 24. septembrim apkure tika pieslēgta lielākajai daļai pilsētas daudzdzīvokļu namu.

Apkures pieslēgšanas darbi tika veikti rindas kārtībā – pirmās tika pieslēgtas tās mājas, no kurām  tika saņemts rakstisks iesniegums par apkures sezonas uzsākšanu.

Daudzdzīvokļu mājas, kurās ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt apkuri (kā arī, kad to atslēgt vai apkures sezonas laikā veikt siltuma regulēšanu).

Par apkures pieslēgšanu lemj mājas pilnvarotā persona (mājas vecākais) vai dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50% + 1 balss), un ar šo lēmumu rakstiski informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļu.

Izņēmums ir Daugavpils un A. Upīša ielu mikrorajons, kur darbojas četru cauruļu sistēma, un apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus, līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpils ielā 51, Daugavpils ielā 53, 1. Maija ielā 5, Cēsu ielā 9, Cēsu ielā 11 un Liepājas ielā 40.

Ja SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa nesaņem no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iesniegumu ar vēlmi pieslēgt apkuri, tad apkures sezonas sākums šajā mājā tiks noteiks orientējoties pēc vidējās diennakts ārējās gaisa temperatūras.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” vērš uzmanību, ka apkures pieslēgšana nenozīmē siltuma padevi visu diennakti – tā ir atkarīga no siltummezglu noregulējumiem dzīvojamās mājās, kuru parametri ir iestatīti, balstoties uz konkrētās mājas iedzīvotāju vēlmēm un laika apstākļiem. Tas nozīmē, ka Preiļos katrai dzīvojamai mājai ir uzstādīti savi iestatījumi, pie kādas temperatūras siltummezgls ieslēgsies un pie kādas – izslēgsies. Tāpēc nereti rodas situācijas, kad kādā mājā ir ļoti karsts, savukārt citviet – apkure jau ir atslēgusies, jo āra temperatūras sensori ir sasnieguši iestatīto temperatūru.

Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs norāda, ka siltummezgliem uzstādītā automātika strādā labi, un tajās dienās, kad āra temperatūra paaugstināsies, siltuma padeve tiks apturēta. Savukārt Daugavpils un A. Upīša ielu mikrorajonā ir četru cauruļu sistēma (atsevišķi karstais ūdens un apkure), un automātika uz apkuri ir uzstādīta Siera rūpnīcas katlumājā, kas arī regulē siltumu, atkarībā no āra temperatūras.

Vasarā tika veikti sagatavošanās darbi

Lai apkures sezona noritētu bez pārtraukumiem, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļai bija jāveic dažādi sagatavošanās darbi. Vasaras mēnešos, kad katlumājas strādāja karstā ūdens sagatavošanas režīmā, tajās tika veikti profilaktiskie remontdarbi.

Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs norāda, ka šovasar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tika veikta arī siltumskaitītāju verifikācija – pārbaude jeb novērtējums atbilstoši metroloģiskajām prasībām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem notiek reizi divos gados. Siltumskaitītāju verifikācijas dēļ bija īslaicīgi karstā ūdens padeves pārtraukumi. Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri izturējās ar sapratni!

Ja radiatori nesilda ...

Ja dzīvojamai mājai ir pieslēgta centralizētā apkure un ir zināms, ka kaimiņu dzīvokļos ir silti radiatori, taču Jūsu dzīvoklī esošie radiatori vai arī kāds viens no radiatoriem nesilda, ir nepieciešams veikt apkures sistēmas atgaisošanas darbus. Lūdzam sazināties ar Avārijas dienestu, tālr. 65307085!

Rēķinu apmaksai jābūt laicīgai

Iedzīvotāju parāds SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par patērēto siltumenerģiju šī gada 1. septembrī ir mazāks nekā pagājušā gada 1. septembrī un tas sastāda 103 623,95 EUR (bez PVN). Darbs ar rēķinu nemaksātājiem un parādu piedziņu noris visu laiku.

Iedzīvotāji, kam ir sakrājies parāds, aicināti vērsties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, tālr. 28391718 vai 28300799) pie juristēm un noslēgt vienošanos par parāda un līgumsoda atmaksas grafiku. Ja vienošanās nosacījumi tiks pildīti, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” neaprēķinās līgumsodu.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, izprotot iedzīvotāju materiālās iespējas, pateicas visiem klientiem, kuri rūpīgi plāno savu budžetu un cenšas laikus norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem! Iedzīvotāji, kuri nevar nomaksāt rēķinus, vienmēr saņem pretimnākšanu un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tiek meklēti risinājumi katrai situācijai. Taču šajā procesā ir jāiesaistās abām pusēm. Tikai galējos gadījumos pret nemaksātāju tiek celta prasība tiesā. Tādēļ visus, kuriem iekavējušies maksājumi, aicinām griezties Komunālo maksājumu norēķinu daļā, lai situācijai rastu risinājumu, taču nekādā gadījumā parādu nevajadzētu atstāt bez ievērības.

Uz augšu