Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" aicina savā komandā IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I

11.09.2023.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, reģ. Nr. 47703001720 aicina savā komandā IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (profesijas kods: 3323 01) uz nenoteiktu laiku

Prasības:
 • otrā līmeņa augstākā izglītība vai nepabeigta otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • pieredze darbā ar speciālajām programmām – Elektronisko iepirkumu sistēmu, IUB vadības sistēmu;
 • iepirkumu jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt tiesību normas;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī - C līmeņa 1.pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi organizēt savu darbu.
Galvenie darba pienākumi:
 • nodrošināt publisko iepirkumu un iepirkumu procedūru organizēšanu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem;
 • izstrādāt/sagatavot iepirkumu procedūru dokumentāciju (t.sk. piedalīties iepirkumu komisijas darbā un protokolēt komisijas sēdes, organizēt iepirkumu līgumu noslēgšanas procesu, izvērtēt saņemtos piedāvājumus, veikt ar iepirkumu saistīto saraksti, konsultēt iepirkumu komisiju ar iepirkumu procedūru organizēšanu saistītos jautājumos, veikt nepieciešamās iepirkumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē un elektronisko iepirkumu sistēmā, sekot kapitālsabiedrības organizēto iepirkumu procesu atbilstībai normatīvajiem aktiem);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrības intereses Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs un Administratīvajā rajona tiesā;
 • izstrādāt tipveida līgumus, izskatīt un rediģēt iesniegtos līgumu projektus un citus juridiskos dokumentus;
 • veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Mēs piedāvājam:
 • darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.
Līgums:  uz nenoteiktu laiku
 
Darba laika veids: normāls darba laiks

Darba vietas adrese: Liepu iela 2, Preiļi
 
Alga (bruto):  1050 EUR

Iesniedzamie dokumenti:
 • CV (dzīves apraksts);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas.
Pieteikumu vakancei iesniegt līdz 2023. gada 11.oktobrim Liepu ielā 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 vai iesūtīt e-pastā: psaimnieks@preili.lv ar norādi “Iepirkumu speciālista vakancei”. Sīkāka informācija par vakanci, tālr. 22047474.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU  SAIMNIEKS” informē, ka: 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi; 2)minētās personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS", kontaktinformācija: Liepu iela 2, Preiļi, LV 5301. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" tīmekļvietnē: https://preilusaimnieks.lv/lv/par-sia-preilu-saimnieks/

Uz augšu