Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” paveiktais, gatavojoties apkures sezonai

31.08.2023.

Vasara straujiem soļiem virzās uz savu loģisko noslēgumu, rudens pamazām tuvojas, un SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa atskatās uz paveikto vasarā, gatavojoties jaunajai apkures sezonai. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” kā pilsētas centralizētās siltumenerģijas ražotājs un piegādātājs, vasaras laikā visās uzņēmuma katlumājās veica apkures katlu tehnisko apkopi un tiem nepieciešamos remontdarbus, kā arī citus nepieciešamos sagatavošanās darbus.

Noslēdzoties apkures sezonai, bija aktīvi jāķeras klāt pie profilaktiskajiem darbiem, lai varētu savlaicīgi sagatavoties jaunajai apkures sezonai. Visās trīs katlumājās - Liepu ielā 2, Pils ielā 14A un Celtnieku ielā 2 - tika veikti šķeldas apkures katlu remontdarbi, taču, reāli raugoties uz situāciju, apkures katli ir kritiskā stāvoklī, to remonts nerisina siltumapgādes nodrošināšanas jautājumu ilgtermiņā. Lai arī šā gada sākumā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” izsludinātais iepirkums par jaunas katlu mājas būvniecību tika pārtraukts, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, domājot ilgtermiņā, neatmet domu par jaunu katlu māju, ar galveno mērķi – nodrošināt  no privātiem komersantiem neatkarīgu siltumapgādi ar atjaunojamiem kurināmā resursiem, un nodrošināt Preiļu pilsētas iedzīvotājiem stabilu, konkurētspējīgu un godīgu siltumapgādes tarifu. Jaunās katlu mājas atrašanās vieta būtu Celtnieku ielā 2 ar mērķi novirzīt centrālo katlu māju ārpus pilsētas, tādā veidā izvairoties no dūmgāzu emisijas pilsētas teritorijā, kā arī optimizēt kurināmā transporta loģistiku, neiebraucot pilsētā. Apvienojot abas katlu mājas,  tiktu optimizētas arī fiksētās ražošanas izmaksas.

Esošo katlu māju savienošanai, projektēšanas stadijā šobrīd ir jaunā siltumtrase, kas tiks būvēta no esošās katlumājas Celtnieku ielā 2 pa Kooperatīva ielu virzienā uz Liepu ielu 2. Plānots, ka jaunās siltumtrases būvniecība notiks Preiļu novada pašvaldības finansēta Kooperatīva ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros.

Vasaras laikā pašu spēkiem tika veikti arī kritiskajā stāvoklī esošās siltumtrases remontdarbi Aglonas ielā 1, Preiļos, kā arī veikta siltumskaitītāju verifikācija jeb pārbaude, lai tie, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, atbilstu meteoroloģiskajām prasībām.

Šā gada 4.jūlijā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) atkārtoti iesniedza siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 2010.gada lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas  metodika.” Piedāvātais tarifs (bez PVN) ir 73.16 EUR, kas ir par 34.9% augstāks kā līdzšinējais – 54.23 EUR (bez PVN). Jaunais tarifs varētu stāties spēkā ar šā gada 1.oktobri, taču jāņem vērā, ka SPRK vēl pašlaik notiek tarifa izvērtēšana. Tiklīdz būs pieejama informācija par aktuālo tarifu, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sociālajā vidē sniegs informāciju iedzīvotājiem.

Informāciju sagatavoja
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

Uz augšu