Logo
+371 65381152
psaimnieks@preili.lv
Ieeja WEBNams

no 01.01.2020.

Pozīcija

mērvienība

maksa bez PVN 21% EUR

PVN 21% EUR

kopā ar PVN 21% EUR

Atkritumu konteinera piegāde Preiļu pilsētā

1 reiss

8,26

1,73

9,99

Ārpus Preiļu pilsētas papildus par katru km

1 km

0,74

0,16

0,90

Atkritumu izvešana no konteinerierm

1 m3

14,94

3,14

18,08

Atkritumu izvešana no konteinera ar

1 reize

3,59

0,75

4,34

apjomu 0.240 m3

2 reizes

7,18

1,51

8,69

 

3 reizes

10,76

2,26

13,02

 

4 reizes

14,34

3,01

17,35

Atkritumu izvešana no konteinera ar

1 reize

16,43

3,45

19,88

 apjomu 1.1 m3

2 reizes

32,87

6,90

39,77

 

3 reizes

49,30

10,35

59,65

 

4 reizes

65,74

13,81

79,55

Konteineru iegāde

0.240 m3

37,19

7,81

45,00

 

1.1 m3

380,16

79,83

459,99

Atkritumu konteinera 1.1m3 noma mēnesī

1

14,00

2,94

16,94

Konteinera drošības nauda (neapliekas ar PVN, izsniedz tika lietotus, esošiem noliktavā, tiek pārskatīts pēc kārtējās piegādes)

0.240 m3

50,00

 

50,00

 

Maksājums par atkritumu izvešanu jāveic līdz pārskata mēneša beigām

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa saviem klientiem atgādina norēķinu kārtību: par atkritumu izvešanu jānorēķinās līdz katra mēneša beigām. Ja maksājums tiek kavēts, tad tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

Ja trīs mēnešus pēc kārtas netiek veikti maksājumi, SIA „Preiļu saimnieks” jurists var izsūtīt pirmstiesas brīdinājumu, kurā lūdz uzkrāto parādu un līgumsodu (ja tāds ir) nomaksāt viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšana. Ja arī tad netiek ievērots nomaksas termiņš, tad SIA „Preiļu saimnieks” var celt tiesā prasības pieteikumu par parāda un līgumsoda piedziņu.

Par atkritumu izvešanu var norēķināties:
- Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēčos. Darba laikā pieņem maksājumus par atkritumu izvešanu, kā arī slēdz līgumus.
- ikvienā SIA "Maxima" veikalā,
- VAS "Latvijas pasts",
- internetbankā.

Norēķinu konti:

AS "SEB banka"
Norēķinu konts: LV30UNLA0026000609608
Bankas kods: UNLALV2X026

AS "Swedbank"
kods: HABALV22
konts: LV48HABA0551027846107

SIA "Preiļu saimnieks" PVN reģistrācijas Nr. 47703001720

Maksājot internetbankā, obligāti norādiet sava rēķina numuru un precīzu adresi!

Cenām ir  informatīvs raksturs, tās var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Aktuālo informāciju var uzzināt pasūtījuma brīdī.

Uz augšu