Logo
+371 65381152
psaimnieks@preili.lv
Ieeja WEBNams

SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa
Preiļos, Liepu ielā 2
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00–12.00, 13.00–17.00
Tel. 65381152, 29479447

Preiļu pilsētā centralizēto siltumapgādi nodrošina pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa. Preiļos siltuma ražošana un piegāde ir ekonomiski stabila un tehniski droša.

Siltumapgādes daļa:
-          uztur vienotu centralizētās siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko siltumapgādes risinājumu;
-          nodrošina siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju patērētājiem;
-          veic siltumiekārtu un siltumtīklu remontu un katlumāju tehnisko apkopi;
-          veic siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi;
-          nodrošina siltumapgādes turpmāko attīstību;
-          sniedz Preiļu iedzīvotājiem drošu un kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu.

Siltumenerģija tiek ražota centrālajā katlumājā Liepu ielā 2 un lokālajās katlumājās Celtnieku ielā 2 un Pils ielā 14a, kā arī AS „Preiļu siers” katlumājā. Par kurināmo tiek izmantota dabasgāze un vietējais atjaunojamais energoresurss – šķelda. Centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai siera rūpnīcas mikrorajonā, SIA „Preiļu saimnieks” iepērk siltumenerģiju no AS „Preiļu siers”, bet Siltumapgādes daļa veic siltumtīklu apkalpošanu.

Liela vērība tiek veltīta siltumenerģijas zudumu samazināšanai pilsētas centrālajos siltumtīklos – 90% centrālo siltumtrašu ir rekonstruētas, veicot pāreju uz divcauruļu sadales sistēmu. Siera rūpnīcas mikrorajonā darbojas četrcauruļu sadales sistēma, ko apkalpo SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa. Daudzdzīvokļu nami aprīkoti ar individuālajiem siltummezgliem, kas regulē apkures un karstā ūdens sagatavošanas režīmu katrā ēkā. Karstā ūdens padeve Preiļos tiek nodrošināta visu gadu. Norēķini par patērēto siltumenerģiju notiek pēc siltumskaitītāju rādījumiem.

Siltumenerģijas piegādes, sadales un maksas aprēķināšanas nolikums

SPRK padomes lēmums par SIA "Preiļu saimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Uz augšu