Logo
+371 65381152
psaimnieks@preili.lv
Ieeja WEBNams

SIA „Preiļu saimnieks” ir Preiļu novada domes 100 % kapitālsabiedrība. Sabiedrība izveidota 2002. gada 28. jūnijā, reorganizējot PPPU „Saimnieks”, PPPU „Atvars” un Preiļu novada domes Siltumapgādes nodaļu.

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs ir Jānis Mūrnieks, valdes locekļi Āris Elsts un Andris Svarinskis.

SIA „Preiļu saimnieks” ir daudznozaru komunālo pakalpojumu sniedzējs, kas Preiļu novadā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju, nodrošina centralizēto ūdensapgādi, veic dzīvojamo ēku apsaimniekošanu, organizē atkritumu apsaimniekošanu un pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sniedz dažādus maksas pakalpojumus.

SIA „Preiļu saimnieks” neapstājas pie sasniegtā, bet nepārtraukti tiecas pilnveidot pakalpojumu kvalitāti. Profesionālisms, ko veido darba pieredze, vairo panākumus sabiedrības izaugsmē, nodrošinot augstu pakalpojumu kvalitāti visiem saviem klientiem.

Rekvizīti

SIA „Preiļu saimnieks”
Liepu iela 2,
Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Latvija

Tālrunis: +371 65381152
E-pasts: psaimnieks@inbox.lv

PVN reģistrācijas Nr. 47703001720

AS "SEB banka"
Norēķinu konts: LV30UNLA0026000609608
Bankas kods: UNLALV2X026

AS "Swedbank"
kods: HABALV22
konts: LV48HABA0551027846107

 

SIA Preiļu Saimnieks statūti

Struktūra

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016-2019

SIA "Preiļu saimnieks" 2017. gada darbības rezultāti

Uzņēmuma gada pārskats par 2017. gadu

Privātuma politika (PDF)

Uz augšu