Logo
+371 65381152
psaimnieks@preili.lv
Ieeja WEBNams

 Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu rekonstruēta siltumtrase Mehanizatoru-Pils ielas mikrorajonā

2013. gadā veikta siltumtrases rekonstrukcija no katlu mājas Pils ielā 14a līdz iegriezumam esošajos siltumtīklos Mehanizatoru ielā. Būvdarbi notika projekta „Siltumtīklu izbūve un modernizēšana Preiļos” ietvaros.
Siltumtrases posms atjaunots 270 m garumā, aizstājot novecojušos siltumtrases virszemes cauruļvadus ar jaunām rūpnieciski izolētām apakšzemes caurulēm, kas turpmāk ļaus samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades sistēmā, kurināmā patēriņu, kaitīgo izmešu daudzumu un avārijas riskus.
Siltumtrases būvdarbu kopējās attiecināmās izmaksas ir 113 254,44 EUR, no tām 40% ir Kohēzijas fonda finansējums.
2013. gada 3. aprīlī SIA „Preiļu saimnieks” ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) noslēdza līgumu Nr. L-PCS-13-0079 par projekta „Siltumtīklu modernizēšana un izbūve Preiļos” (ID Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/045) īstenošanu, ko līdzfinansē ES Kohēzijas fonds darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.Eiropas Savienības Kofēzijas fonda līdzfinansēts projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta"


 

 

Uz augšu