Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu mājās

20.05.2023.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas daļa ir apkopojusi informāciju par veiktajiem remontdarbiem pārvaldībā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos šā gada pirmajā pusē. Remontdarbi tiek veikti mājas uzkrājuma līdzekļu ietvaros, un saskaņoti ar dzīvokļu īpašnieku kopību vai mājas vecāko.

Paveiktie remontdarbi:
 • Celtnieku iela 10 – kāpņu telpas ieejas jumtiņa remonts
 • Viļānu iela 2 – veco noteku demontāža un jaunu noteku uzstādīšana
 • Rancāna iela 8 – soliņu remonts
 • Saltupes iela 5 – jumta kores spraugu aizpildīšana
 • Celtnieku iela 7 – apgaismojuma uzstādīšana pie kāpņu telpas ieejas durvīm
 • Liepu iela 10 – jumta labošana un kores uzstādīšana
 • Daugavpils 74 – sienas šuvju aizdare
 • Mehanizatoru iela 8 – jaunas tualetes uzstādīšana
 • Jelgavas iela 2 – sienas paneļu šuvju labošana
 • Celtnieku iela 12 – ventilācijas lūkas aizdare pagrabtelpai
 • Sporta iela 12 – elektriķa pakalpojumi
 • Brīvības iela 3 – jaunas notekas
 • Daugavpils iela 27 – veļas žāvētājs ar jumtu
 • Vairākās adresēs kāpņu telpās izvietoti autonomie dūmu detektori
 • Veikti arī dažādi ar elektroinstalāciju saistīti darbi.
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Ēku pārzinis Guntars Jurkijāns norāda uz to, ka daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās izvietotajos elektrības skapjos atrodas lielākoties kritiskā stāvoklī esoši vecie, kūstošie elektrības drošinātāji, kurus būtu nepieciešams mainīt uz jauniem un drošiem automātslēdžiem, tādā veidā izvairoties no nelabvēlīgām sekām avārijas situāciju gadījumos. Vidējās izmaksas uz dzīvokli drošinātāju maiņas gadījumā sastāda ap 10-15 EUR, kas, attiecīgi tiktu pievienotas komunālo pakalpojumu rēķinam, ņemot vērā, ka šī ir katra dzīvokļa īpašnieka atbildība. Tādēļ aicinām dzīvokļu īpašniekus sazināties ar Dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas daļas atbildīgo personu remontdarbu jautājumos, zvanot pa tālruni 26359172, lai vienotos par darbu izpildi.

Tuvāko mēnešu laikā tiek plānoti māju jumtu remontdarbi Rēzeknes ielā 30, Jaunajā ielā 1, Liepu ielā 7, Celtnieku ielā 9 un Viļānu ielā 2. Pēc tehniskās apsekošanas atzinuma saņemšanas tiks plānoti un veikti nepieciešamie remontdarbi arī Daugavpils 66, Celtnieku 12, Pils 8A, Saltupes 5, saskaņā ar SIA “MS Būvuzraudzība” veikto SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu mājām veikto tehnisko apsekošanu šā gada 20.un 21.aprīlī.

Dokumentācijas sagatavošana jumta seguma nomaiņas darbiem noris arī daudzdzīvokļu mājām Celtnieku ielā 3 un N. Rancāna ielā 4.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus un māju iedzīvotājus izturēties saudzīgi pret kopīpašumu un rūpēties par to savas individuālās atbildības ietvaros, tādā veidā veicinot cieņpilnu savstarpējo attieksmi efektīvā māju apsaimniekošanā.

Informāciju sagatavoja
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

Uz augšu