Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē par padarītajiem un plānotajiem darbiem saskaņā ar darbu tāmēm 2023. gadam

16.03.2023.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem ir uzsācis īstenot plānotos darbus saskaņā ar māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm 2023.gadam, un kurus dzīvokļu īpašnieki ir apstiprinājuši kopsapulcēs. Šobrīd vairākiem apjomīgiem remontdarbiem, kā piemēram, inženierkomunikāciju maiņas darbiem tiek gatavotas izmaksu tāmes, notiek izmaksu saskaņošana ar māju vecākajiem. Savukārt, darbi, kas izdarāmi salīdzinoši ātri, un neprasa lielu laika un cilvēkresursu kapacitāti, ir jau izdarīti, piemēram, vairākās adresēs Preiļos, daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās izvietoti autonomie dūmu detektori.

Zemāk apkopojums par paveikto un plānoto:
  • Vairākās adresēs Preiļos (A. Upīša 2, 6, 10 12, Celtnieku 7, 10, 12, Daugavpils 51, 53, 66, 70, Jelgavas 2 un Liepājas 40, Liepu 1, Mehanizatoru 6a, Pils 6, 12a, kā arī Saltupes ielā 5), daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās ir izvietoti autonomie dūmu detektori.
  • Sakarā ar to, ka bija izveidojusies avārijas situācija, Pils ielā 2 tika veikta aukstā ūdensvada cauruļu maiņa.
  • Inženierkomunikāciju maiņas darbiem – ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņai A. Upīša 2, A. Paulāna 1a, Celtnieku 7, 10, 12, Daugavpils 66, 70, Mehanizatoru 6a, kā arī Saltupes ielā 1, tiek gatavotas izmaksu tāmes, lai apzinātu remontdarbu izmaksas. Atsevišķām mājām jau tiek plānots darbu izpildes laiks.
  • Jumtu remontdarbiem tiek pieaicināti speciālisti jumtu apsekošanai un izmaksu tāmju sastādīšanai, daļai māju izmaksu tāmes jau ir sastādītas, un māju vecākie ir informēti par provizoriskajām remontdarbu izmaksām – Aglonas 29, Daugavpils 74, Liepu 7.
  • Tāpat arī tiek gatavotas tāmes tādiem darbiem kā noteku remonts un maiņa, mājas pamatu apmaļu remonts un siltināšana, kāpņu telpu remonts, logu maiņa kāpņu telpās, ka arī lietus noteku montāža, ieejas jumtiņu pārbūve.
  • Ir mājas, kuru dzīvokļu īpašnieki no plānoto darbu saraksta izvēlējās sākotnēji veikt tehnisko apsekošanu, lai apzinātu mājas vispārējo stāvokli, un tad lemt par nepieciešamiem darbiem. Lai to varētu īstenot, nepieciešams apzināt un veikt tirgus izpēti potenciālā darbu veicēja izvēlei.
Visu plānoto remontdarbu izpilde tiek veikta no daudzdzīvokļu māju uzkrājuma līdzekļiem.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina ikvienu dzīvokļa īpašnieku domāt ilgtermiņā un izvērtēt iespēju ar dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulcē pieņemtu lēmumu ievēlēt pilnvaroto personu jeb mājas vecāko, lai varētu veikt maksimāli efektīvu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Plašāka informācija par mājās vecākā ievēlēšanu šeit - https://ieej.lv/VMZFn.

Atgādinām, ka līdz 19.martam (ieskaitot) norisinās dzīvokļu īpašnieku aptauja par māju jumtu remontdarbiem Jaunajā iela 1, Celtnieku ielā 9, Rēzeknes ielā 30 un Liepu ielā 7. Aicinām šo māju dzīvokļu īpašniekiem būt atbildīgiem par sava kopīpašuma apsaimniekošanu, būt aktīviem un aizpildīt aptauju. Korekti aizpildīta aptaujas veidlapa jāievieto pastkastē, kas ir izvietota pie katras mājas pirmās kāpņu telpas.
 
Informāciju sagatavoja 
SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa
 

Uz augšu