Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

Iedzīvotāji apjauš nepieciešamību uzlabot, remontēt un labiekārtot

22.08.2023.

Pēdējā laikā arvien vairāk Preiļu pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir sākuši apzināties reālo situāciju attiecībā uz daudzdzīvokļu māju nolietojumu un nepieciešamību gudri un efektīvi pārvaldīt savu kopīpašumu, pieņemot ilgtermiņa lēmumus namu tehniskā stāvokļa uzlabošanai un atjaunošanai. Šobrīd Preiļos ir jau daži pozitīvi piemēri, kur, pateicoties pieņemtajiem lēmumiem, notiek vai tiek plānoti dažāda rakstura remonta vai atjaunošanas darbi mājās.

Kā jau ir minēts arī iepriekš, ir gadījumi, kuri prasa nekavējošu rīcību, piemēram, mājas jumta remontdarbu veikšana, īpaši šajā vasarā, kad esam pieredzējuši spēcīgas lietusgāzes. Šādas situācijas atspoguļo reālo situāciju un to, cik liela nozīme ir katram dzīvokļa īpašniekam, ja runa ir par nepieciešamību veikt attiecīgos darbus, kā arī finansējuma avotiem – vai tie ir mājas uzkrājuma līdzekļi, vai kredītsaistības utml.

Jumtu remontdarbi šobrīd ir aktuāli Aglonas ielā 29, Pils ielā 2, Daugavpils ielā 71, Celtnieku ielā 11, savukārt māju iekšpagalmu labiekārtošana aktuāla A. Upīša ielā, Pils ielā, Celtnieku ielā. Tāpat arī iedzīvotāji kopsapulcēs spriež par māju siltināšanas darbiem. Jānorāda, ka, lai arī pastāv zināmas nianses, aizķeršanās, dažādu papildjautājumu risināšana attiecībā uz darbiem, tomēr pamazām tie notiek, un procesi virzās uz priekšu. Tāpat arī ikdienā daudzdzīvokļu mājās tiek veikti dažādi citi ne tik apjomīgi remontdarbi.

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespēja iegūt Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai – plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Savukārt atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai piedāvā Attīstības finanšu institūcija ALTUM – plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Tāpat arī vēlamies atkārtoti uzsvērt māju vecāko jeb daudzdzīvokļu māju pilnvaroto personu nozīmi daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas procesā, jo mājas vecākais ir kā starpnieks starp dzīvokļa īpašniekiem un apsaimniekotāju, ziņo dzīvojamās mājas apsaimniekotājam par konstatētajiem bojājumiem mājā vai kādā no tās daļām, pārzina mājas apsaimniekošanas finanses, seko remontdarbu kvalitātei, un pārstāv mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās intereses. Savukārt, apsaimniekotājs no savas puses sniedz pilnvarotajai personai aktuālo informāciju par mājas apsaimniekošanu.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aizvien aicina būt aktīviem un atgādina, ka ikviens dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs  par savu kopīpašumu, un tāpat ikviens dzīvokļa īpašnieks var rosināt pārējiem mājas iedzīvotājiem sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci,  lai kopā izlemtu par pilnvarotās personas (mājas vecākā) iecelšanu, ja tāds vēl nav, lai starp mājas iedzīvotājiem un apsaimniekotāju būtu ilgtermiņā efektīva un pozitīva sadarbība.

Protokola paraugs mājas pilnvarotās personas jeb mājas vecākā ievēlēšanai (DOC, PDF).

Ņemot vērā pozitīvo pieredzi šā gada pavasarī, kad norisinājās SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” organizēta mājas vecāko kopsapulce, arī turpmāk tiks rīkotas šādas sapulces, varbūt pat tematiskas, kuru laikā tiks apspriesti aktuālie jautājumi, risinātas problēmsituācijas utml.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina ikvienu būt atvērtam, uz sadarbību vērstam, un jautājumu, problēmsituāciju gadījumā vērsties pie mūsu speciālistiem, kontaktinformācija pieejama ŠEIT.

Informāciju sagatavoja
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

Uz augšu