Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina legalizēt nelikumīgos pieslēgumus ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

12.07.2023.

Apsekojot ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklus, nereti tiek konstatēti gadījumi, kad individuālās dzīvojamās mājas un uzņēmumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma sniegšanu. Lai nodrošinātu centralizēto inženiertīklu ekspluatācijas prasību ievērošanu, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina dzīvojamo māju iedzīvotājus un uzņēmumus, kuri ir izbūvējuši un pieslēgušies centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, neatkarīgi no tā, kuros gados veikts pieslēgums, bet nav noslēguši līgumu par pakalpojumu, būt atbildīgiem un labprātīgi legalizēt nenoformētos individuālo dzīvojamo māju pieslēgumus, noslēdzot ūdenssaimmniecības pakalpojumu līgumu ar uzņēmumu līdz 2023. gada 12. augustam bez soda sankciju piemērošanas.

Pretējā gadījumā, saskaņā ar MK 2016. gada 22.marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 53.punktu, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ir tiesīga aprēķināt kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja pārkāpuma izdarīšanas laiks nav precīzi nosakāms, pieņem, ka pārkāpums izdarīts vienu mēnesi iepriekš, skaitot no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis pārkāpumu.

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8. panta pirmo daļu, no 2023.gada 12.augusta konstatētie nelegālie individuālie dzīvojamo māju pieslēgumi tiks atslēgti līdz soda naudas nomaksai un pieslēguma dokumentu sakārtošanai (iesniegums, topogrāfija, projekts, izpilddokumentācija, pieslēguma apmaksa).

Lai legalizētu savu pieslēgumu bez soda sankcijām un noslēgtu līgumu par pakalpojumu bez soda sankcijām, aicinām iedzīvotājus vērsties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, Liepu ielā 2, 1.stāvā pie juristes, vai zvanot pa tālruni 28391718.

Darba laiks no plkst.8.00 līdz 17.00 (12.00 – 13.00 pusdienu pārtraukums).

Kontaktinformācija tehniskajos jautājumos: Ūdens kanalizācijas sistēmu speciālists Andris Brics, 25486682.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sigita Āboliņa

Uz augšu